Informacja o cookies

Informacja o cookies

Nota prawna / polityka cookies

Clear Channel Poland Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.extranet.clearchannel.com.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty firmy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Organizacja dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z centralą firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. (48 22) 825 36 06, fax (48 22) 825 30 08 e-mail: clearchannel@clearchannel.com.pl  lub bezpośrednio z przedstawicielem firmy.

Clear Channel Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Clear Channel Poland Sp. z o.o., a kopiowanie go (poza udostępnionymi częściami) w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody firmy.

Polityka Prywatności CCP

Zasady polityki wyszczególnione  poniżej dotyczą witryny clearchannel.com.pl
Prywatność dotyczy informacji, które zostały zgromadzone na Państwa temat przez Clear Channel Poland oraz sposobu  wykorzystania tych informacji w ramach prowadzonej przez nas działalności.


Clear Channel Poland zbiera osobowe dane identyfikacyjne wyłącznie podczas konkursów, loterii i rejestracji członków. Ponadto, informacje zbierane są w niektórych częściach strony, gdzie odwiedzający w sposób wyraźny i świadomy przekazują takie informacje wraz z innymi treściami, w postach (np. na czacie lub w biuletynie), w propozycjach czy głosowaniach. CCP może wykorzystywać takie dane do celów redaktorskich oraz zwrotnych (w zakresie uzasadnionym, kiedy odwiedzający przekazuje informacje).
Jeśli CCP planować będzie zamieszczenie niektórych takich danych na swej stronie, odwiedzający zostają uprzednio poinformowani o takim zamieszczeniu i mogą odmówić umieszczenia takich informacji.

Informacje przekazane podczas rejestracji przez osobę w wieku powyżej 16 lat mogą być przez CCP wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych. CCP nie przekazuje takich informacji innym firmom. Jeśli odwiedzający z jakichkolwiek powodów nie zgadza się na wykorzystywanie takich informacji, może w dowolnym momencie zażądać na piśmie, by zaprzestano ich wykorzystywania. Takie pisemne żądanie należy przesłać do nas na następujący adres:

Clear Channel Poland Sp. z o.o.
Ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

Pliki Cookies:

Co to są pliki cookies? Pliki cookies to informacje, które strona internetowa przechowuje na dysku twardym komputera użytkownika. Cookies ułatwiają surfowanie po stronie internetowej dzięki temu, że zapisują hasło dostępu czy preferencje. Wykorzystywanie plików cookies jest standardem i można się z nimi zetknąć na niemal każdej witrynie. 

CCP nie wykorzystuje informacji przesłanych przez cookies dla celów marketingowych ani promocyjnych ani też nie przekazuje ich osobom trzecim. 
CCP nie wykorzystuje plików cookies do identyfikowania osób ani do pozyskiwania informacji z ich komputerów, do których nie wysłano cookies. 
Dzięki cookies, clearchannel.com.pl wie, w jaki sposób i kiedy odwiedzający korzystają ze strony. Nie mają jednak na celu zbierania konkretnych danych o osobach korzystających ze strony.
Wiele usprawnień i uaktualnień opiera się na takich danych, jak ogólna liczba odwiedzających czy przeglądane strony. Takie dane statystyczne można najłatwiej uzyskać dzięki cookies.
Większość wyszukiwarek ustawiona jest na opcję dopuszczająca odbiór cookies. Można zabronić dostępu dla wiadomości cookies, jednak wówczas istnieje ryzyko, że niektóre obszary strony nie będą działać prawidłowo.
CCP zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym czasie, informując odwiedzających o nowej polityce.

W razie jakichkolwiek pytań w tym względzie, prosimy o przesłanie zapytania na następujący adres:
clearchannel@clearchannel.com.pl